Shop

Migranten die de EU binnen willen komen, zullen een screening moeten ondergaan. Deze screening omvat identificatie, het verzamelen van onder andere vingerafdrukken en controles met betrekking tot gezondheids- en veiligheidskwesties. Deze informatie wordt verzameld in een EU-database. Alle Europese Lidstaten kunnen hierin controleren of een asielzoeker in meerdere EU-landen asiel heeft aangevraagd.

🕗 10-04-2024

De Europese Commissie wil onder bepaalde voorwaarden specifieke kernenergieactiviteiten opnemen in de lijst van duurzame economische activiteiten die onder de EU-taxonomie vallen. De EU Taxonomie bepaalt welke activiteiten worden beschouwd als duurzaam door het voorkomen of verminderen van de impact van klimaatverandering. In het Europees Parlement is er gestemd over een motie om dit tegen te houden.

🕗 06-07-2022

Textielproducten die in de EU worden verkocht moeten duurzamer zijn en gemakkelijker kunnen worden hergebruikt, gerepareerd en gerecycled. Bij de productie ervan moeten de mensenrechten, sociale rechten en arbeidsrechten, het milieu en het dierenwelzijn in de hele toeleveringsketen worden gerespecteerd.
🕗 01-06-2023

In de EU verdienen vrouwen gemiddeld 13% minder dan mannen. Bedrijven in de EU moeten verplicht worden om informatie openbaar te maken, zodat het voor werknemers makkelijker wordt om salarissen te vergelijken. Bestaande inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen worden zo bloot gelegd.
🕗 20-3-2023

De luchtkwaliteit in de EU moet verbeteren worden zodat deze niet langer schadelijk is voor de menselijke gezondheid, de natuur en biodiversiteit. Het gaat om strengere regels om per 2030 de maximaal toegestane waardes van verontreinigende stoffen te verlagen. Deze stoffen hebben een ernstige impact op de menselijke gezondheid.
🕗 24-4-2024

Om de gevolgen van de coronapandemie aan te pakken heeft de EU het coronaherstelfonds in het leven geroepen. De EU trekt hier meer dan €700 miljard aan subsidies en leningen voor uit voor de financiering van nationale maatregelen om de economische en sociale gevolgen van de pandemie te verlichten.
De nationale plannen moeten gericht zijn op de groene en digitale transitie en de economie en het concurrentievermogen. Bovendien bepaalt het plan dat alleen lidstaten die de rechtsstaat en de fundamentele waarden van de Europese Unie respecteren, geld kunnen ontvangen uit het coronaherstelfonds.
🕗 9-2-2021

Bij dit nieuwe sanctiepakket roept het Europees parlement op om een onmiddellijk volledig embargo op de Russische import van olie, kolen, nucleaire brandstof en gas. Ook moet er hiermee een plan worden gemaakt om de energievoorziening van de EU veilig te stellen. Daarnaast willen ze Rusland uitsluiten bij verschillende internationale organisaties zoals de G20, interpol en de World Trade Organisation.
🕗 7-4-2022

In de EU vallen er ieder jaar meer dan 20.000 verkeersdoden. Met de nieuwe regels wordt het onder meer verplicht om de deur op een bepaalde manier te openen. Ook worden rijexamens aangescherpt, bijvoorbeeld op het gebied van veilig telefoongebruik. Om het arbeidstekort in de transportsector te verminderen wordt de leeftijd voor het besturen van een vrachtwagen of bus bijgesteld naar 18 jaar.
🕗 28-2-2024

De nieuwe EU-klimaatwet verhoogt de EU-doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen van 40% tot minstens 55% ten opzichte van 1990. Ook wordt er een zogenaamde Europese wetenschappelijke adviesraad voor klimaatverandering in het leven geroepen. Deze adviesraad beoordeelt of de landen zich houden aan de doelstellingen.
🕗 24-6-2021

Landen in de EU moeten verplicht de onafhankelijkheid van de media beschermen. Elke vorm van inmenging in de beslissingen van de redactie moet verboden worden. Ook mag de politiek geen druk uitoefenen op redacteuren en journalisten om hun bronnen openbaar te maken.
🕗 13-3-2024

Vragen?

Check je stem

Check welke partij het beste bij je past.

Check je stem laat zien hoe er in de Tweede Kamer op moties is gestemd. En tijdens de Europese verkiezingen hoe er in het Europese Parlement gestemd is. Zodat je tijdens de verkiezingen een betere keuze kan maken. 

Laatste Nieuws

© 2023 Check je stem
Powered by Raion design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram