Shop
Europese Verkiezingen

Op 6 juni gaat Nederland naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. Er worden in totaal 720 Europarlementariërs gekozen, waarvan 31 Nederlandse. Maar hoe werkt het Europees Parlement eigenlijk? 

Stemmen
In het Europees Parlement wordt gestemd op wetten, begrotingen en verdragen. Bij een meerderheid van de stemmen worden deze aangenomen. Soms is er meer dan een meerderheid nodig.

Anders dan in de Tweede Kamer hebben Europarlementariërs drie opties om te stemmen: VOOR, TEGEN of ONTHOUDEN van stemmen. Ook kunnen zeAFWEZIG zijn. Dat is anders dan in de Nederlandse Tweede Kamer, daar kunnen leden alleen VOOR of TEGEN stemmen, of AFWEZIG zijn.

Fracties
We kiezen nieuwe Europarlementariërs van een Nederlandse politieke partij, zoals bijvoorbeeld PVV of VVD. Deze partijen hebben zich aangesloten bij een Europese fractie, een groep waarin gelijkgestemde partijen uit Europa zitten. Er zijn nu 7 fracties: 

✔️ EVP - Europese Volkspartij: CDA, CU
✔️ S&D - Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten: PvdA
✔️ RENEW - Renew Europe: VVD, D66
✔️ Groenen/EVA - De Groenen/Europese Vrije Alliantie: GroenLinks, Volt
✔️ ECR - Europese Conservatieven en Hervormers: SGP, JA21
✔️ ID - Identiteit en Democratie: PVV
✔️ Unitair Links - Europees Unitair Links/Noords Groen Links: PvdD, SP

Overgestapt naar andere partij
Sinds de Europese verkiezingen van 5 jaar geleden zijn er een aantal Europarlementariërs overgestapt naar een andere partij. Een overzicht:

✔️ Derk Jan Eppink: van FVD naar JA21
✔️ Marcel de Graaf: van PVV naar FVD
✔️ Toine Manders: van 50+ naar CDA
✔️ Rob Rooken: van FVD naar JA21
✔️ Dorien Rookmaker: van FVD naar GO naar MDD
✔️ Rob Roos: van FVD naar JA21
✔️ Sophie in ’t Veld van D66 naar onafhankelijk

Vragen?

Check je stem

Check welke partij het beste bij je past.

Check je stem laat zien hoe er in de Tweede Kamer op moties is gestemd. En tijdens de Europese verkiezingen hoe er in het Europese Parlement gestemd is. Zodat je tijdens de verkiezingen een betere keuze kan maken. 

Laatste Nieuws

© 2023 Check je stem
Powered by Raion design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram