Shop
Wat wordt er met je gegevens gedaan?

Wat er wel wordt opgeslagen:

✅ Anoniem: de antwoorden die gegeven worden op de stellingen. 

✅ Anoniem: antwoorden op de vraag op welke politieke partij je zou stemmen.


✅ Aantal websitebezoekers.

Wat er niet wordt opgeslagen:

❌ Gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, ip-adres, Instagram account of Twitter account.

Privacy statement

Wij houden ons aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.Dit betekent dat Check je stem:
- Zo min mogelijk (persoonlijke) gegevens opslaat en enkel de gegevens opslaat die nodig zijn voor onze doeleinden.
- Benodigde beveiligingsmaatregelen treft om jouw (persoonlijke) gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
- Jouw rechten respecteert, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Cookies
Om het aantal websitebezoekers bij te houden maken we gebruik van een analytische cookie. Alleen het totaal aantal bezoeken aan pagina's wordt bijgehouden. Er worden geen persoonlijke gegevens of iets anders dat naar een specifieke bezoeker kan leiden bijgehouden. Alle gegevens worden in de eigen websitedatabase opgeslagen en wordt niet gedeeld met derden.

Welke gegevens worden er verzameld?
Wanneer je de Motiechecker start, wordt deze lokaal geladen op jouw eigen apparaat. De antwoorden op de onderwerpen en de uitslag na het voltooien van de Motiechecker worden geanonimiseerd geregistreerd. Dit geldt ook voor de vraag op welke politieke partij je zou stemmen als er verkiezingen zijn. Antwoorden kunnen niet herleid worden tot een persoon. Deze gegevens kunnen geanonimiseerd verstrekt worden aan derden met als doel inzicht krijgen in het stemgedrag van deelnemers.

Verder worden er geen persoonsgegevens opgeslagen, omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
De antwoorden die op de Motiechecker worden gegeven worden geanonimiseerd opgeslagen. Deze gegevens kunnen geanonimiseerd verstrekt worden aan derden met als doel inzicht krijgen in het stemgedrag van deelnemers.

Het gaat hierbij om:
- De antwoorden op de stellingen.
- Het antwoord op de vraag over jouw politieke voorkeur.

Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Beveiliging
We doen ons best om alle gegevens goed te beveiligen. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.


Rechten
Als je vragen hebt kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.Je hebt de volgende rechten:
- uitleg krijgen over welke gegevens we hebben en wat we daarmee doen.
- inzage in de gegevens die we hebben.
- het laten corrigeren van fouten.
- intrekken van toestemming.
- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht
Als je een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een bericht naar ons sturen. Wij pakken een klacht intern op, en communiceren hierover met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Contactgegevens
Check je stem
website: www.checkjestem.nl
E-mailadres: maarten@checkjestem.nl
Check je stem

Laatste nieuws 🗞️

Vragen?

Check je stem

Check welke partij het beste bij je past.

Check je stem laat zien hoe er in de Tweede Kamer op moties is gestemd. En tijdens de Europese verkiezingen hoe er in het Europese Parlement gestemd is. Zodat je tijdens de verkiezingen een betere keuze kan maken. 

Laatste Nieuws

© 2023 Check je stem
Powered by Raion design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram