Shop

De nieuwe EU-klimaatwet verhoogt de EU-doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen van 40% tot minstens 55% ten opzichte van 1990. Ook wordt er een zogenaamde Europese wetenschappelijke adviesraad voor klimaatverandering in het leven geroepen. Deze adviesraad beoordeelt of de landen zich houden aan de doelstellingen.
🕗 24-6-2021

Vragen?

Check je stem

Check welke partij het beste bij je past.

Check je stem laat zien hoe er in de Tweede Kamer op moties is gestemd. En tijdens de Europese verkiezingen hoe er in het Europese Parlement gestemd is. Zodat je tijdens de verkiezingen een betere keuze kan maken. 

Laatste Nieuws

© 2023 Check je stem
Powered by Raion design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram