Shop

In het coalitieakkoord stond dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn. In het advies van Johan Remkes staat dat niet star vastgehouden moet worden aan dit jaartal, maar dat er eerst gekeken moet worden naar meetmomenten in 2025 en 2028.

Vragen?

Check je stem

Check welke partij het beste bij je past.

Check je stem laat zien hoe er in de Tweede Kamer op moties is gestemd. Zodat je tijdens de verkiezingen een betere keuze kan maken. 

Laatste Nieuws

© 2023 Check je stem
Powered by Raion design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram