Shop

In juni 2023 waren er op Europees niveau plannen om asielzoekers die weinig kans maken op asiel meteen vast te zetten in het land van aankomst om ze uiteindelijk terug te sturen. Het ging om mensen uit landen die op de lijst van veilige landen staan. Op die lijst staat bijvoorbeeld Marokko.

De Nederlandse inzet was om deze detentie ook te laten gelden voor alleenstaande minderjarige asielzoekers uit deze landen. Voor de start van de Europese onderhandelingen stemde de Tweede Kamer over deze motie.

Uiteindelijk is er voor alleenstaande minderjarige asielzoekers een uitzondering gekomen, omdat andere EU-landen tegen detentie van deze groep zijn.

Vragen?

Check je stem

Check welke partij het beste bij je past.

Check je stem laat zien hoe er in de Tweede Kamer op moties is gestemd. Zodat je tijdens de verkiezingen een betere keuze kan maken. 

Laatste Nieuws

© 2023 Check je stem
Powered by Raion design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram