Shop

In artikel 1 van de grondwet staat dat discriminatie wegens ‘godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook’ niet is toegestaan. In dit voorstel staat dat ook handicap en seksuele gerichtheid toegevoegd moeten worden.

Om de grondwet te wijzigen moet er 2x door de Eerste en Tweede Kamer gestemd worden. Voordat de tweede stemming plaatsvindt moeten er eerst nieuwe verkiezingen geweest zijn. Dit is de tweede stemming in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer moet hierna nog een laatste keer gestemd worden.

Vragen?

Check je stem

Check welke partij het beste bij je past.

Check je stem laat zien hoe er in de Tweede Kamer op moties is gestemd. Zodat je tijdens de verkiezingen een betere keuze kan maken. 

Laatste Nieuws

© 2023 Check je stem
Powered by Raion design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram