Shop

Fossiele subsidies zijn een verzamelnaam voor financiële voordelen voor bedrijven die fossiele energie verbruiken. Bijvoorbeeld voor bedrijven in de lucht-en scheepvaart, industrie, energiecentrales en landbouw. Het zijn vooral belastingvoordelen, prijssteun en overheidsinvesteringen.

Uit de nieuwste berekeningen blijkt dat die fossiele subsidies tussen de €39,7 en de €46,4 miljard per jaar bedragen. Het kabinet heeft dat bedrag bevestigd.

Vragen?

Check je stem

Check welke partij het beste bij je past.

Check je stem laat zien hoe er in de Tweede Kamer op moties is gestemd. Zodat je tijdens de verkiezingen een betere keuze kan maken. 

Laatste Nieuws

© 2023 Check je stem
Powered by Raion design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram