Shop

Jeugdzorg is hulp voor jongeren tot 18 jaar die in de problemen komen. Bijvoorbeeld als er problemen zijn in het gezin, bij de opvoeding en ontwikkeling of als kinderen psychische problemen hebben. Er zijn regelmatig problemen in de jeugdzorg, omdat er te weinig personeel is en er maandenlange wachtlijsten zijn.

Het kabinet was van plan om een rem te zetten op de stijgende uitgaven in de jeugdzorg. Dat willen ze bijvoorbeeld doen door een eigen bijdrage te vragen aan jongeren die jeugdzorg nodig hebben. Dat houdt in dat een deel van deze zorg zelf betaald moet worden.

Gemeenten besteedden de afgelopen jaren steeds meer geld aan jeugdzorg dan dat ze geld kregen van de overheid. De komende jaren is het tekort tussen de €1,6 en €1,8 miljard. Een eigen bijdrage voor de jeugdzorg kan tussen de €0,2 en €1,2 miljard opleveren.

Vragen?

Check je stem

Check welke partij het beste bij je past.

Check je stem laat zien hoe er in de Tweede Kamer op moties is gestemd. Zodat je tijdens de verkiezingen een betere keuze kan maken. 

Laatste Nieuws

© 2023 Check je stem
Powered by Raion design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram