Shop

Vanuit Nederland gaan er jaarlijks ruim 30.000 runderen via veetransporten naar landen buiten de EU. Uit onderzoek blijkt dat regels voor veetransporten (met levende dieren) naar landen buiten de EU slecht worden nageleefd. Daarom wil de Europese Commissie strengere regels voor deze transporten. En landen moeten meer inzetten op het vervoeren van geslachte dieren in plaats van levende dieren.

In de motie staat dat de regering zich in Europa actief moet verzetten tegen het toestaan van diertransporten naar landen buiten de EU.

Vragen?

Check je stem

Check welke partij het beste bij je past.

Check je stem laat zien hoe er in de Tweede Kamer op moties is gestemd. Zodat je tijdens de verkiezingen een betere keuze kan maken. 

Laatste Nieuws

© 2023 Check je stem
Powered by Raion design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram