Shop

Sinds 2019 is de wolf terug in Nederland. Er zijn in 2022 bij vier wolvenparen in ieder geval 16 wolvenwelpen geboren. Hiervoor is de wolf 150 jaar niet in Nederland gezien. De wolf is een beschermde diersoort, het is daarom verboden ze te doden of vangen.

De wolf doodde in 2022 1016 dieren, in 2021 waren dit er 301. Veehouders krijgen een schadevergoeding als een van hun dieren door een wolf is gedood. In 2022 is er €235.188 uitgekeerd.

Vragen?

Check je stem

Check welke partij het beste bij je past.

Check je stem laat zien hoe er in de Tweede Kamer op moties is gestemd. Zodat je tijdens de verkiezingen een betere keuze kan maken. 

Laatste Nieuws

© 2023 Check je stem
Powered by Raion design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram